FAQ – 1kg tiền 500k là bao nhiêu tiền ?

FAQ - 1kg tiền 500k là bao nhiêu tiền ? 1

1kg tiền 500k là bao nhiêu tiền ? Tiền ít ai tính bằng đơn vị kg hay lạng, vì vậy rất nhiều người không biết được câu trả lời 1kg tờ 500000 đồng tính ra được bao nhiêu tiền.

Thực ra, câu trả lời rất dễ. Trọng lượng của mỗi tờ tiền polymer 500000 đồng là 1g. Vậy kg tờ 500000 sẽ là:

1 x 500000 x 1.000 = 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *