1 Thếp là bao nhiêu tờ tiền ?

Trong quá trình đổi tiền hoặc thanh toán tài chính tại các ngân hàng bạn sẽ thấy người ta thường nói đến thuật ngữ 1 thếp tiền hay xấp hoặc tép thì đều như nhau. Vậy một thếp tiền là bao nhiêu tờ tiền ? sẽ được Lương Ngọc Anh lý giải cho bạn.

1 Thếp ( Xấp, tép): sẽ được xếp thành 100 tờ

VD: 5000 VND: 1 tép = 500 ngàn: 1 cây (bó) = 5 triệu; 1 bao giấy = 50 triệu ; 1 bao tải = 100 triệu

1 thếp là bao nhiêu tờ tiền
Ảnh minh họa về một thếp tiền mệnh giá 5000đ

One Reply to “1 Thếp là bao nhiêu tờ tiền ?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *