Lương Ngọc Anh hát Gửi về sông lục núi huyền

Nghe em hát chiều nay bên dòng Suối Mỡ,
Xôn xao lòng tôi thắm xanh núi đồi,
Quanh co quanh co con đường lên dốc,
Đền Trung Đền Thượng hương khói vi vu,
Róc rách suối reo hoa lá thầm thì.
Ôi Lục Nam, đất quê ta sinh người quê ta,
Nước sông Thương nuôi ngọt giọng ca,
Tiếng hát em bay lả bay la,
Lúp xúp mâm xôi hoa vải trắng đồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *